Recentelijk hebben we twee nieuwe oude foto's ontvangen; één van de Molendijk 4 en één van de Burgemeester Sterkstraat. Dr AW van Toorenenbergen en Chris Maliepaard beide hartelijk dank voor het opsturen van de foto!

Op de eerste foto van de Molendijk 4 staat de grootvader van Dr AW van Toorenenbergen (gepensioneerd) met zijn gezin afgebeeld.

Molendijk 4

Op de andere foto is van de Burgemeester Sterkstraat tijdens de inundatie. Onder de pijl op de foto, woonden de opa en oma van Chris Maliepaard: Christoffel Maliepaard en Adriana Trommel. Hier is tevens zijn vader Johannis Maliepaard geboren.

Burgemeester Sterkstraat