Hoewel het de mensen zijn die een cruciale rol spelen in de geschiedenis, is materiaal uit datzelfde verleden minstens zo belangrijk. Als we de historie willen horen uit de monden van hen die het allemaal zelf beleefden kunnen we over het grootste deel van de geschiedenis niets vertellen. Voor de tijd waaruit geen mensen meer in leven zijn, moeten we het dus doen met andere zaken.

Het belangrijkste zijn daarbij de documenten in het archief. Oorkonden, brieven, rekeningen, kortom: droog materiaal in ruimtes die een wat stoffig imago hebben. Ook beeldmateriaal als foto's en filmfragmenten kunnen ons iets over het verleden vertellen. Het is dit soort materiaal dat op dit deel van de site te vinden is. Kijk rond en al snel zal blijken dat het allemaal niet zo stoffig en saai is als menigeen denkt.