Veel informatie is dus te vinden in allerlei archieven. Van de vereniging tot en met het gemeentebestuur, allen lieten ze hun sporen in de archieven na. Hieronder volgt een overzicht van Stadse archieven zoals ze aanwezig zijn in het Streekarchief Goeree-Overflakkee.


 • Archief Ambachtsheerlijkheid Stad aan ’t Haringvliet 1359-1956
 • Dorps- en gemeentebestuur van Stad aan ’t Haringvliet 1650-1965
 • Hinderwetvergunningen gemeente Stad aan ’t Haringvliet 1875-1995
 • Doop-, trouw- en begraafregisters Stad aan ‘t Haringvliet 1642-1812
 • Registers geboorten, huwelijken en overlijdens Stad aan ’t Haringvliet
 • Huwelijksbijlagen Stad aan ‘t Haringvliet 1812-1932
 • Weeskamerarchief Stad aan ‘t Haringvliet 1732-1809
 • Rechterlijke archieven Stad aan ‘t Haringvliet 1650-1811
 • Archief van de belastinggaarder Stad aan ’t Haringvliet 1751-1805
 • Polderarchief De Nieuwe Stad 1687-1934
 • Polderarchief De Nieuwe Stad en Lieve Vrouwenpolder 1935-1972
 • Archief van de polders lozende door de Oude Stad 1890-1934
 • Polderarchief De Oude Stad 1935-1967
 • Polderarchief De Stadse Polder 1967-1972
 • Notariële archieven Stad aan ‘t Haringvliet 1792-1797